Ouderraad

Onze Ouderraad

Wij maken graag gebruik van ouderhulp, niet alleen om ouders te betrekken bij het onderwijs, maar ook omdat bepaalde activiteiten zonder hulp van ouders veelal niet mogelijk zijn. Ouders helpen o.a. bij excursies, sportdagen en creatieve activiteiten. Ouderhulp op school wordt niet alleen op prijs gesteld bij praktische zaken. In onze visie op onderwijs zijn wij ervan overtuigd dat het samen opvoeden, laten leren en ontwikkelen naar het begin van de volwassenheid in de huidige samenleving onze belangrijkste taakstelling is en dat kan niet zonder ouderparticipatie.

Gezocht: Hulpouder ouderraad

 Leden bestuur van de oudervereniging 
 Voorzitter   Nanouk Smeets      Lid   Michèlle Boessen 
 Secretaris   Vacature      Lid   Anke van den Boorn 
 Penningmeester   Esther van Kan      Lid   Ginger Snels 
 Lid   Judith Breuers-Huyts      Lid   Jaleasa Kerens 

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen