Overblijven/TSO

Overblijven of Tussenschoolse opvang (TSO) 2019-2020

Pedagogisch medewerkers van Samen Spelen verzorgen samen met ervaren vrijwilligers de tussenschoolse opvang binnen ons kindcentrum. De kinderen die tussen de middag overblijven, eten onder begeleiding van een pedagogisch medewerker en/of vrijwilliger in hun eigen klas.

overblijven

Tijdens het buiten spelen wordt er toezicht gehouden door pedagogisch medewerkers en eventueel een vrijwilliger. Bij slecht weer spelen de kinderen binnen. Tijdens de tussenschoolse opvang hanteren we dezelfde regels als school en op die manier kunnen we ook zorg dragen voor een goede overdracht met de meesters en juffen.

Hieronder vindt u de pauze tijden. Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Samen Spelen Wyck en Vrijwilligers, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

De middagpauzes zijn verschillend voor de onder- en bovenbouw:

  • De groepen 1 & 2 hebben op maandag, dinsdag en donderdag pauze tussen 11.45 uur en 12.30 uur.
  • Het cluster 3-4-5 heeft op maandag, dinsdag en donderdag pauze van 12.30 uur tot 13.15 uur. Woensdag- en vrijdagmiddag zijn vrij voor de groepen 1 t/m 4.
  • Het cluster 6-7-8 heeft pauze van 12.15 uur en 13.00 uur. Op vrijdag sluit groep 5 aan bij cluster 6-7-8. Op woensdagmiddag hebben deze groepen ook vrij.
Veruit het grootste deel van de kinderen maken gebruik van de TSO.

Download: TSO inschrijfformulier

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen