Gezonde school

Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

 gezonde school 2018 2021

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school besteedt speciale aandacht aan het themacertificaat welbevinden, omdat dit thema de basis is van een veilig pedagogisch klimaat. Tevens hebben we het themacertificaat relaties & seksualiteit behaald en zijn we nog in afwachting van het themacertificaat voeding.

In schooljaar 2018-2019 zullen we ons richten op het themacertificaat bewegen & sport. Het overgrote deel van de gymlessen worden dan aangeboden door vakdocenten.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Protocollen
20172018 Protocol Relaties & Seksualiteit IKC Samen Wyck
20172018 Protocol Welbevinden IKC Samen Wyck
20172018 Protocol Traktatie en gezonde voeding IKC Samen Wyck

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen